Contact

PBO Erik en Arnoud

Welkom op de site van expertisecentrum PassendBewegingsOnderwijs.nl.

Per 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht om een passende onderwijsplek aan te bieden aan alle kinderen. Ook aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit vergt veel kennis en kunde van de scholen.

Wij ondersteunen en begeleiden leerkrachten en leerlingen in alle vrije situaties in en om de school;de gymzaal, het schoolplein, de gang en het speellokaal.

Met onze jarenlange ervaring in het regulier en speciaal onderwijs, hebben wij de expertise in huis om die ondersteuning en begeleiding te bieden.

Dit realiseren wij door kennis en inzicht te geven in:

– Het inrichten en organiseren van de lessen lichamelijke opvoeding en na- en buitenschoolse activiteiten;

– Het inrichten van de speelplaats en het organiseren van het buitenspelen;

– Het herkennen, reageren en anticiperen op gedrag van kinderen met een gedragsstoornis (oa Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, ODD, angststoornis);

Wij kunnen op meerdere niveau’s onze expertise inzetten: stichtingbreed, op school-, leerkracht- en leerlingniveau. Dit doen wij door middel van workshops, cursussen, groeps- en individuele begeleiding of een combinatie hiervan.

Uitgangspunt is een visie op (passend) bewegingsonderwijs. Deze kan reeds bestaan, maar wij kunnen ook ondersteunen, begeleiden en inspireren bij het (her)formuleren van een visie.

Heeft u naar aanleiding van onze website vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Erik van Vliet & Arnoud Kok